Doç. Dr. Seval ERDEN

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı @ Marmara Üniversitesi

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi yüksek lisansına başlayan Erden, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’ndan 2003 yılında uzmanlık; 2008 yılında da doktora derecesi almıştır.

Erden, Ana-Baba Rehberi (“Çocuk Gelişiminde Aile Ortamının Rolü” ve “Aile İçi Sağlıklı İletişim”) kitabının yanı sıra  “Kişilerarası İlişkiler”, “Bilişsel Davranışçı Kuram Temelli Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları” kitaplarının yazarıdır. Ayrıca yazarın, “Ergenlikten Yetişkinliğe Grupla Psikolojik Danışma”, “Rehberlik”, “Yaşam Boyu Gelişim Dönemleri”, “Fizyolojik Psikoloji”, “Ruh Sağlığı”, “Eğitim Psikoloji” ve “Eğitim Bilimleri” kitaplarında bölüm yazarlıkları da bulunmaktadır. ‘Kişilerarası İlişki Boyutları Ölçeği’ni geliştiren yazarın, çeşitli ulusal ve uluslararası bildiri ve yayınları mevcuttur. Gelişim dönemleri ve yaşanan sorunlar; bağlanma, öfke, stres, suçluluk, utanç, yalnızlık gibi duygusal yaşantılar; bilişsel davranışçı yaklaşımlar ve uygulamalar, cinsiyet ve öğrenilmiş cinsiyet rollerini içeren kadın çalışmaları, aile içi iletişim ve kişilerarası ilişkiler uzmanın ilgi alanlarından bazılarını oluşturmaktadır.