Prof. Dr. Uğur SAK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ @ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Anadolu Üniversitesi Üstün Zekâlıların Eğitimi Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Sak, Anadolu Üniversitesi Üstün Zekâlıların Eğitimi yüksek lisans ve doktora programlarının ve Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP)’nın kurucu koordinatörü, Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi’nin kurucu editörü ve Asya-Pasifik Üstün Zekâ Dergisi’nin yardımcı editörüdür.  Üstün zekâlıların eğitimi alanında Üstün Zekâlılar: Özellikleri Tanılanmaları Eğitimleri ve Üstün Yetenekliler Eğitim Programları kitaplarını yazmıştır. Ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak yazdığı bilimsel makaleler ve kitap bölümleri ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde ve kitaplarda yayınlanmıştır.  Kendisi birçok ulusal ve uluslararası konferansta davetli konuşmacı olarak yer almıştır. Sak, üstün yeteneklilerin eğitimi, tanılanması, yaratıcı yetenek ve geliştirdiği ÜYEP modelinin yaygınlaştırılması konularında çalışmalarına devam etmektedir.